במתחם חוויה חקלאית אשר נמצא בליבו של כרם מדהים במזכרת בתיה תערך פעילות בציר ענבים ובנוסף אליה מגוון הפעלות נוספות… פעילות הבציר כוללת : בציר ענבים במבצרות , שטיפתם, דריכה […]