אנו בחוויה חקלאית משקיעים רבות כדי שאתם וילדכם תרגישו הכי בנוח

אלו חלק מהאישורים שלנו:

 

תעודת עוסק מורשה

עוסק מורשה

רשיון עסק

רשיון עסק

אישור בטיחות עירית רחובות

מכבי אש

אישור פדגוגוי מקרן קרב

קרן קרב